Inskrivning under hela terminen

Besök någon av våra akademier i vår nationella organisation S.G.A.K. för fri provträning och se hur vår undervisning fungerar.

Vi undervisar i flera karatesystem som tillsammans erbjuder en större
helhet än dess enskilda delar!

Vår Karate är en fantastisk träningsform med stor mångsidighet som passar de allra flesta såsom barn, ungdomar och vuxna vilket innebär att vi har en särskild möjlighet att arrangera träning för familjer. Karateträning med oss utvecklar din styrka, smidighet, koordination, uthållighet, balans samtidigt som träningen också omfattar ett intresseområde. Vi erbjuder en undervisning i vilken Du samtidigt tränar dina fysiska och mentala egenksaper. Häri ligger en del av hemligheten att bibehålla sin träning under längre tid just genom att det samtidigt erbjuder en hobby, ett intresse eller rent utav en livsstil för den som vill.

Mina förväntade gymnastiska talanger?
Du behöver INTE vara "vig som en trana och smidig som ett kassaskåp". Vår träning vänder sig till dig som är nyfiken på seriös kampkonst och har hört om hur bra vår träning är för både kropp och själ. Alla som väljer att träna seriös och historiskt förankrad karate med oss gör detta med sina egna förutsättningar. Vi är mycket insatta i människan och dess utveckling och vi kan därför undervisa barn, ungdomar och vuxna - samtidigt! Många nya som besöker oss gör detta - helt begripligt - med tanken om hur träning "brukar" vara arrangerad. När man ser att det för dagen verkar vara många vuxna i dojon, tror man inte att barnen kan träna där, eller tvärtom. Inget kan vara ett större missförstånd än det när man ser till hur vår verksamhet är arrangerad.

Vår träning erbjuder individuell träning vilken sker i grupp. Det innebär att en vuxen kan träna med sina förutsättningar bredvid ett barn som tränar på sin nivå. Detta kan möjligen låta märkligt men vi har kunskap att undervisa framgångsrikt på detta vis i decennier. När det gäller exempelvis intensiteten på träningen påverkar Du denna till stor del genom att helt enkelt välja hur mycket Du "tar i" och hur intensivt Du tränar. Vi tar dock alla tränandes ambitioner på allvar och vill uppmuntra dig att prova en termin som en utmaning för dig själv och se hur långt Du kan utvecklas. Troligen kommer Du bli överraskad av din egen förmåga om Du bara själv ger dig en seriös chans i vår omfattande träning.

När det sedan gäller att hitta rätt verksamhet kan det naturligtvis vara svårt för den oinvigde att bedöma vilken karateverksamhet som är bäst lämpad. Eftersom karate är ett så omfattningsrikt ämne kan det alltså vara svårt för den oinvigde att få grepp om hur man ska kunna välja vart man ska starta sin träning? Det är en självklar svårighet om man inte är bekant med ämnet. Det finns olika former av karate och dess organisationer skiljer sig markant åt och inte är en och samma sak för att det vid en första anblick verkar se likandant ut genom att utövarna oftast bär vita dräkter. Betraktar man dock detta ur ett historiskt perspektiv har denna mångfald av utvecklingsvägar varit en av karatens framgångsfaktorer, genom att kunna utvecklas åt olika håll under pionjärernas tid där karaten kom att delas upp i olika "stilar" och "skolor" med sina respektive omtalade mästare från förr.

För att sätta dig in lite mer i denna fråga i hur man förslagsvis kan tänka för att välja rätt kan Du klicka på knappen nedan för att läsa mer om just detta ämne.

Hur väljer man i utbudet?


Barn och ungdomsträning
Även om vi i vår träning har deltagare i åldrarna mellan 5 år till 70 år vilka tränar på just sina villkor och med sina egna ambitioner, känner vi ändå särskilt för barnträningen. Inte bara för att vi har ett väl beprövat koncept eller har extremt hängivna och intresserade tränare för barn, utan för att vi också tar barns behov och deras utveckling på allvar. Vår karate är inte bara en lek även om vi naturligtvis har många inslag av lek under ett träningspass. Vi ser nämligen träningen som en del av barnens utveckling och "förebereslese" för nästa fas i deras liv. Vi lägger såklart aldrig ner meningslös tid på att slå sönder manipulerade träbitar som gör sönder lätt för att barn därmed får en skev bild av sin förmåga och vem man vill vara. Istället ingår det i vår karateträning att på sikt lära självkännedom, omtanke och att vara en bra person där tekniker och fostran går i harmoni med varandra. Detta utvecklar hos oss insiktsfulla, vänliga och mogna människor i framtiden. Vi har undervisat barn i många decennier och är utbildade inom träningsområdet både genom Riksidrottsförbundet, Internationella organisationer och högskoleutbildning. I flera verksamheter medverkar till och med utbildade förskolelärare som även har en lång utbildning inom karaten. Detta är en synnerligen väl talande kvalitetsstämpel mer än de avarter vi ser inom karaten som fortfarande tyvärr då och då poppar upp här och var.


HTML5


TRÄNINSBEGREPP I EN KORYUKAN


För dig som redan känner dig insatt kan Du här nedan få en snabb överblick över de vanligaste momenten i en Koryukan. Alla dessas punkter representerar träning - fysisk som mental - och är något Du kommer i kontakt med i undervisningen.

kihon - grunder

kata - mönster

ne waza - golvkamp

bunkai - Analys

taiso - styrketräning

ibuki - andningsteknik

kumite - kamp

gakusetsu - teori

goshinjutsu - självförsvar

genri -tekniska principer

shoyou - mental träning

shiken - examinering

Fördelar med att studera hos oss !

 • Du får träna tre karatestilar och kampsystem under samma träning vilket är mycket ovanligt, faktiskt tämligen unikt. Vår Director är i rakt nedstigande led graderad och examinerad med arv från flera olika mästare i Okinawa och Japan.
 • Du undervisas först i de både de moderna sportkaratesystemen med Goju Ryu (Hård-mjuka stilen) som grund för nybörjarträningen.
 • Du undervisas sedan också i de äldre, applikationsbaserade och självförsvarorienterade systemet som Ryukyu Kenpo Karate Jutsu som formell grund.
 • Du får även undervisning i kampsystemet Koryu Uchinadi (KU) och all undervisning är anpassad för respektive nivå och ålder på ett mycket pedagogiskt vis.
 • Du har tillgång till träning i alla våra dojos utan extra kostnad.
 • Organisationen leds av vår högst kvalificerade director med fyra svartbälten upp till 7 DAN i de olika kampsystemen SGAK-Goju Ryu, IRKRS-Ryukyu Kenpo Karate Jutsu, Koryu Uchinadi (KU) och IKGA-Gojukai.
 • I våra särskilda Karate-Kidsgrupper finns plats för de allra minsta utövarna mellan 5 - 7 år med specialinriktad träning för barn just i denna utvecklingsfas.
 • Vår filosofi och främsta ledord är:
  SANN KARATE - TRYGGHET - OMSORG - ANDA ("tåga"/"sisu"/"spirit") och KVALITET, där Du utmanar din VILJA - TÅLAMOD och HÄNGIVENHET

  SANN KARATE innebär karatemetoder förankrade med utgångspunkt i den österländska helhetssynen på människan och dess utveckling. Vår verksamhet är internationellt erkänd (godkänd Koryukan) och instruktörer med internationella graderingar på avgörande nivå.
  TRYGGHET innebär att alla utövare ska medverka i en trygg verksamhet som värnar om integritet, säkerhet och trygg undervisning med härstamning från de främsta mästarna från förr.
  OMSORG innebär att alla utövare ska delta och medverka i en omsorgsfull undervisningsmiljö med minimal risk för skador där vi undervisar i kampkonstens alla aspekter.
  KVALITETinnebär att det vi undervisar är historiskt och biomekaniskt korrekt förankrat i kampkonsttekniska utbildningsmetoder.
  ANDA (spirit) innebär att alla utövare undervisas i förmågan att med framåtanda kämpa för sin egen utveckling och dela positiva upplevelser med sina medtränande.

 • Du utvecklar din inneboende
  VILJA - TÅLAMOD och HÄNGIVENHET vilket betyder att Du behöver en genuin vilja att lära dig och ta del av vår unika undervisning och inte ge upp om det känns svårt. Att vara hängiven din egen abmition, föresats och ditt mål kommer - precis som i livet i allmänhet - att leda dig till framgång. Kom ihåg att ett svartbälte är ett vitbälte som aldrig gav upp.

Registrera dig idag!
HTML5

 

Våra lärare och tränare

Högst ansvarig lärare är vår Shihan, svart bälte 7 DAN* med nästan 40 års erfarenhet av karateträning bakom sig. Han innehar flera internationella lärarlicenser tillika nationellt utfärdade sådana av Svenska Budoförbundet (numera Svenska Karateförbundet). Han undervisar på alla nivåer och leder även det nationella Svartbältesprogrammet där han utbvildar avancerade utövare i utvecklande ledarskap. Shihan menar att förebildsarbete är en viktig del inom den genuina kampkonsten där varje ledare ska erbjuda en trygg undervisning i en miljö med omsorg för alla utövare. Shihan har därmed gått den "långa" vägen och söker aktivt upp platser där han hela tiden själv kan utvecklas och lära. I denna sanna karateanda har resan tagit honom långt bortom den "ordinarie" horisonten inom karaten som endast idrottslig verksamhet och därmed har han kunnat erövrat hela fyra svarta bälten. Ett svartbälte är det normala att erövra men fyra innebär en särställning av kompetens och erfarenhet inom detta perspektiv. Shihan själv menar att det inte är särskilt speciellt utan kan uppnås av alla som har tillgång till rätt ledarskap omkring sig.


Som lärare träffar Du också vår Sensei, svart bälte 3 DAN* med över 17 års erfarenhet av Karateträning. Sensei är en mycket glad och varm människa som tagit till sig karatens ödmjuka och pedagogiska sida som undervisas i verksamhetens ledarutbildning. Hon undervisar i alla våra akademier med jämna mellanrum och är din kontaktperson i kansliet. Då hon inte undervisar ser hon till att administrationen fungerar och har koll på det mesta i verksamheten. Sensei har även rollen som instruktörsstöd för alla blivande instruktörer i svartbältsesprogrammet. Sensei är även utnämnd till lärarnivån Shidoin och har många år bakom sig att undervisa och leda träning.

Till vardags undervisar Senpai, svart bälte 1 DAN* med över 12 års erfarenhet av Karateträning. Han syns frekvent i alla våra akademier och har en mycket gedigen utbildning bakom sig där han nu satsar på sin vidareutveckling inom ledarskap och förebild.Senpai är en ödmjuk och jordnära tränare och han är van att leda alla grupper inom organisationen.

I verksamheten möter Du naturligtvis även de omkring tjugo  avancerade hjälpinstruktörerna i ledargruppen, som även medverkar i Svartbältesprogrammets ledarutbildning. Tillsammans med dessa duktiga tränare får Du god möjlighet att nöta in alla tekniker så Du kan slipa på din tekniker på ett pedagogiskt och roligt vis.

* DAN är det japanska representationen för "Svartbältesgrad" i en skala som börjar från 1 DAN och går upp till 10 DAN (oerhört sällsynt nivå). Vi praktiserar som Koryukan även Yudanshanivå för svartbälte. Svartbältestränare som ännu inte uppnått 3 DAN tilltalas "Senpai". Vid en examinerad grad från 3 DAN tilltalas läraren "Sensei" (lärare) och som "Shihan" (lärarenas lärare) måste man ha uppnåt en nivå om lägst 5 DAN av en internationell organisation med förankring i Japan. "Shihan" kommer inte per automatik med nivå av svartbältesgrad utan måste utnämnas genom en kommitté som granskar uppfylld kompetens mot ett fastställt och omfattande curriculum. Parallellt med dessa nivåer finns även andra japanksa tituleringar som addresserar testad undervisningskapacitet hos läraren.

Bästa sättet att kontakta oss med din förfrågan är genom epostinfo@sgak.se
 

Läs mer om oss

Våra Koryukans

Koryukans är akademier vilka är godkända inom vår organisation.

I våra akademier är cirka 450 enskilda utövare inskrivna i drygt 250 konstellationer (enskilda, par, grupper och familjer).

Samtliga akademier nedan är licensierade Koryukans i S.G.A.K. Swedish Goju Association and Koryukan


Hitta din ortBERGSHAMRA


Vår lokala Koryukan i Norrtälje.

Visa Koryukan

DROTTNINGHOLM


Vår lokala Koryukan på EKerö.

Visa Koryukan

KNIVSTA


Vår lokala Koryukan i Knivsta.

Visa Koryukan

LIDINGÖ


Vår lokala Koryukan på Lidingö.

Visa KoryukanSTENKYRKA


Vår lokala Koryukan i Stenkyrka.

Visa Koryukan

VISBY


Vår lokala Koryukan i Visby.

Visa Koryukan

VÄSKINDE


Vår lokala Koryukan i Väskinde.

Visa Koryukan

ÖREBRO


Vår lokala Koryukan på Lidingö.

Visa Koryukan
Vill Ni också ta chansen att ansluta Er verksamhet till SGAK är Ni varmt välkommna att presentera Er för oss på info@sgak.se !

Våra syster- och broderkoryukans finns bl.a. i följande länder: HTML5

Sportkarate presentation.

3 min. 37 sek.

Sportkarate är en del i det system vi undervisar och är det system som vi lägger mest fokus på i nybörjarträningen. Vår sportkaratemetod är en av de moderna karateformerna och i vårt fall bygger på den japanska formen av Goju Ryu Karate-Do. Parallellt med denna moderna metod kommer Du även tidigt i kontakt med "Koryu" den äldre och ursprungliga formen av karate. Genom vår unika kunskap i båda dessa system kan vi analysera de nya metoderna med kunskap i de äldre systemen och är en princip i en sann Koryukan namngiven "On Ko Chi Shin". Tillsammans med Goju Ryu Karate-Do erbjuder vi även de system som ALL karate bygger på innan den formades som moderna "stilar", nämligen RyuKyu Kenpo Karate-Jutsu och Koryu Uchinadi Kenpo-Jutsu. Vår Director innehar svart bälte i alla dessa system, upp till 7 DAN. Den tillgången är unik för oss.

RSS

Att börja träna. HTML5

Provträning

Så här fungerar det att provträna och börja din spännande resa:

Du registrerar dig gratis här på våra sidor. Du kan därefter logga in och skriva ut ditt introduktionsbrev och presentera för instruktören i den dojo Du vill träna. Du väljer dojo i registreringen.

Du har vid detta tillfälle ännu inte förbundit dig till att börja träna eller betala avgifter!

Väl på plats i din lokala dojo visar Du upp ditt registreringsbrev och får tillgång till gratis provträning. Alla Koryukans praktiserar gemensamma rutiner kring provträning vilket gör din inskrivning enkel och smidig. Efter att Du provtränat väljer Du om Du ska fortsätta elelr inte. Detta är också enkelt då Du bara behöver fortsätta att träna då Du först med din fortsatta närvaro förbinder dig att betala innevarande termins avgifter. Du betalar antingen till förenignens bank- eller plusgirokonto, med Sweish eller kontant om det passar dig bäst. Dock behöver Du ta med utdrag på betalning om Du betalar till bank- eller plusgiro en elelr två dagar innan Du fortsätter din träning. Tack för hjälpen med detta!

PROVTRÄNING I PRAKTIKEN
Du provtränar i helt vanliga träningskläder. Några skor behövs inte heller då vi alltid tränar barfota. Har Du frågor kan Du kontakta oss här genom dessa sidor eller så frågar Du på plats i dojon! KONTROLLERA OCKSÅ OM VI HAR NÅGRA AKTUELLA ERBJUDANDEN!


KONTROLLERA ERBJUDANDEN!

Vad våra tränande säger!

Karaten har givit mig många positiva fördelar att klara av livets hårda utmaningar, både fysiska och mentala.

Uttryckt av: Sabina V.

Karatens möjligheter till både fysisk och mental träning oavsett ålder och erfarenhet. Det finns alltid något nytt att lära.

Uttryckt av: Andreas G.

Man blir aldrig fullärd, det finns alltid nått och se fram emot och bemästra...

Uttryckt av: Lasse A.

Karaten ger mig personligen väldigt mycket. Framför allt tålamod, inre lugn och bättre fysik

Uttryckt av: Anna E.

Det är en mycket fin stämning i min akademi och det här är verkligen att lära för livet! Kan inte få nog helt enkelt!

Uttryckt av: Maria A.

Efter att mina barn började i Kidsgruppen hoppade jag själv med. Det är en otroligt prisvärd träning. Helheten är brilljant!

Uttryckt av: Nils P.

Jag hade tränat karate tidigare och nu när sonen blev intresserad fick jag en bra orsak till come back i en riktigt bra karateskola!

Uttryckt av: Peter V.

Det är väldigt bra att träningen både är individuell fast den hålls som gruppträning. Fantastiska instruktörer!

Uttryckt av: Robert A.

Tränarna är verkligen hängivna och kunniga. Det är verkligen så att det inte behövs några talanger från början,man lär sig väldigt mycket allteftersom!

Uttryckt av: Lina F.

Man blir  väl emottagen som nybörjare och träningen kan verkligen var både tuff, teknisk och konditionsinriktad. Bra fokus på mentala aspekter också!

Uttryckt av: Lisa J.

Jag har bytt från en annan karateklubb till min Koryukan-akademi och det är otroligt stor skillnad. Jag får djupare förklaringar till de kunskaper jag hade med mig och lär mig så mycket nytt!

Uttryckt av: Lena L.

Karaten har gett mig en plats där jag inte behöver tänka på annat, där man inte behöver prestera och en plats utan tid. Karaten har även gett mig bättre självförtroende och jag är inte lika blyg längre.

Uttryckt av: Eira S.

Karaten har gett mig en plats där jag kan vara tillsammans med mina barn. Där vi kan utvecklas tillsammans på ett jämnbördigt vis och sträva mot ett gemensamt mål.

Uttryckt av: Joakim S.

Karaten är den mest underbara resan, som först stärker en fysiskt och sedan psykiskt. Ger en disciplinen och noggrannheten att utveckla sig själv, inifrån och ut.

Uttryckt av: Josefin B.

Karaten är för mig en insikt av ödmjukhet i de utmaningar som vägen framåt kantas av, vare sig det är i dojon eller utanför. Vi har alla olika vägar att ta och ingen är mer rätt än den andra.

Uttryckt av: Robert D.

För mig är det den bästa kombinationen av mental och fysisk träning.

Uttryckt av: Tomas E.

Karaten har framförallt givit mig fokus, ledarskap och känsla för ansvar.

Uttryckt av: Patrik E.

Policy kring integritet och personuppgifter

Din trygghet är viktig.

Din Koryukan är en öppen förening för alla som har ett genuint intresse att lära karate på det sätt som vi undervisar och följer det regelverk akademin följer. Det handlar dels om hur vi uppför oss av artighet och respekt mot varandra och dels om adminsitrativa aspekter.

Det är viktigt att Du läser igenom verksamhetens integritetspolicy och de nya EU-reglerna (GDPR) kring hantering av data avseende alla deltagare.

Läs mer...!

 


Dojoregler och Etiska normer / principer

Alla utövare följer jämlikt gemensamma regler i träningen.

I och utanför träning har vi ett "regelverk" som tydliggör en Koryukans uppförandekod och är en självklarhet för alla som redan deltar i undervisningen. Det handlar om metoder baserade på universella Budoprinciper kring artighet, respekt och omsorg för sina träningskamrater och instruktörer.

Ambitionen är att vidmakthålla vårt goda och gynnsamma utbildningsklimat för att säkra en trygg och optimal plats för träning och lärande.

Läs mer...!